thaiusakoreachina
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด เริ่มประกอบกิจการโดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 70,000,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) มีคณะกรรมการบริหารดังนี้

1. คุณเชิดศักดิ์ ตั้งจิตเจริญ ประธานกรรมการ
2. คุณวิเชียร แสงวงศ์กิจ ประธานกรรมการ
3. คุณพีระ เพชรพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ

ประกอบกิจการ โรงเลื่อยและโรงน้ำยาอบแห้งไม้ยางพารา บนเนื้อที่ 35 ไร่เศษ ผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
เราเป็นบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สม่ำเสมอ โดยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
เรามุ่งมั่นให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความซื่อตรง จริงใจ และรับผิดชอบในการกระทำของเรา
เรามีความสามารถผลิตไม้แปรรูปได้ 2,400,000 ลบ.ฟุต ต่อปี โดยมีอาคารและเครื่องจักรสนับสนุนดังรายการต่อไปนี้

รายการ
จำนวน
เครื่องเลื่อยสายพานขนาด 36”      54 เครื่อง
เครื่องเลื่อยสายพานขนาด 42” 2 เครื่อง
ห้องอบไม้ขนาดความจุ 2000 ลบ.ฟุต 16 ห้อง
ห้องอบไม้ขนาดความจุ 1200 ลบ.ฟุต     13 ห้อง
ห้องอบไม้ขนาดความจุ 2400 ลบ.ฟุต 8 ห้อง
หม้อไอน้ำขนาด 6 ตันไอน้ำต่อชั่วโมง 3 ชุด
เครื่องอัดน้ำยาระบบสุญญากาศขนาด 500 ลบ.ฟุต 2 ชุด
รถยกขนถ่ายและลำเลียง    12 คัน
 อาคารประกอบการรวมพื้นที่ 16,000 ตารางเมตร
เรามีทีมงานและเครื่องจักรในการตัดโค่นไม้ยางพาราเอง และยังมีคู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งจำนวนมากที่ตัดโค่นส่งให้แก่เรา
• เราเป็นโรงงานที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ด้วยดีเสมอมา จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น
ร่วมมือหน่วยงานราชการจัดทำโครงการโรงงานสีขาวปราศจากยาเสพติด, การจัดการแข่งขันกีฬา, จัดระบบสุขอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานของเรา เป็นต้น
• เรามีส่วนร่วมสนับสนุน และให้การช่วยเหลือสังคม และชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
• เรามีผู้สนับสนุนทางธุรกิจที่เข้มแข็งและเป็นทางการ ดังนี้
1. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา http://www.TMBbank.com
2. กลุ่ม บริษัท ส.กิจชัย จำกัด http://www.kijchai.co.th
3. บริษัท พ.กิจศิริเฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
• และอื่นๆ อีกมากมาย
• สามารถติดต่อกับเราได้ทุกวันทำการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น.
– 17.00น.
 
บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด 5/5 หมู่ 8 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
โทร (+66) 7648-1066-8 โทรสาร (+66) 7648-1069
S.E.P WorldWide Company Limited 5/5 M.8 Krasom Takuathung Pangnga 82130
Tel. (+66) 7648-1066-8 FAX (+66) 7648-1069